อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ไฟฟ้าแม่เหล็ก 2017-09-26T20:22:03+00:00

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

ไฟฟ้าแม่เหล็ก
•ชนิดแม่เหล็กและสารแม่เหล็ก
•สมบัติของแท่งแม่เหล็ก
•การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
•สนามแม่เหล็กและเส้นแรงแม่เหล็ก
•สนามแม่เหล็กโลก
•ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
•สูตรการหาความเข้มสนามแม่เหล็ก
•จุดสะเทิน
•แรงที่กระทำกับประจุที่เคลื่อนในสนามแม่เหล็ก
•ลักษณะการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก
•แรงที่กระทำกับลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในสนามแม่เหล็ก
•แรงระหว่างเส้นลวดคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
•โมเมนต์แรงคู่ควบ
•แกลวานอมิเตอร์
•มอเตอร์กระแสตรง
การเกิดสนามแม่เหล็ก จากการไหลของกระแสไฟฟ้า ในลวดตัวนำ
การทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
•เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Dymano)
•หม้อแปลงไฟฟ้า
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
•พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
•ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์
•การเหนี่ยวนำระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”][divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

[/fusion_title]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

 

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter