อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ไฟฟ้ากระแสสลับ 2017-09-18T14:13:50+00:00

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสสลับ
•แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
•การหาความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าขณะเวลา t ใด ๆ
•ค่ายังผลหรือค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง
•อุปกรณ์พื้นฐานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
•วงจรมี R อย่างเดียว
•วงจรมี L อย่างเดียว
•วงจรมี C อย่างเดียว
การหาความต้านทานรวม, ความจุไฟฟ้ารวม และความเหนี่ยวนำรวม
•การต่อ R, L และ C ร่วมกัน และต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
•กำลังเฉลี่ยของไฟฟ้ากระแสสลับ
•การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (D.C)
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  Smile

[divider type=”filled” color=”red”]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”]

[divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย


Cincopa WordPress plugin

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter