อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
สมบัติสาร 2017-09-18T14:14:07+00:00

สมบัติสาร

สมบัติสาร

สมบัติสาร

สมบัติสาร
•ของแข็ง
•สมบัติความยืดหยุ่น
•กราฟแรง-ระยะยืด
•สมบัติของแข็งภายใต้ขีดจำกัดการแปรผันตรง
•ความเค้น
•ความเครียด
•โมดูลัสของยัง
•ของเหลว
•ความดัน
•แรงลอยตัว
•ความตึงผิว
•ความหนืด
•ของไหล
•ของไหลอุดมคติ
•อัตราการไหล
•แบร์นูลลี
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  Smile

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”50%”][divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter