อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ม.ต้น ฟิสิกส์ ไฟฟ้า2 2017-09-18T14:10:23+00:00

ม.ต้น ฟิสิกส์ ไฟฟ้า2

ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรง

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter