อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ฟิสิกส์อะตอม 2017-09-26T20:21:01+00:00

ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม

ฟิสิกส์อะตอม
•แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสาร
•การค้นพบอิเล็กตรอน
•การทดลองของทอมสัน
•การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน
•แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
•แบบจำลองอะตอมของรัทเธอฟอร์ด
•พลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์
•ควอนตัมพลังงาน
•แบบจำลองอะตอมของโบร์
•สมมติฐานของโบร์
การหาพลังงานรวม, พลังงานจลน์, และพลังงานศักย์ในอะตอมไฮโดรเจน
•การคำนวณหารัศมี, อัตราเร็ว และความถี่ของอิเล็กตรอนในวงโคจรที่ n ตามแบบจำลองอะตอมของโบร์
•การคำนวณหารัศมี, พลังงารวม, อัตราเร็ว และความถี่ เมื่อเป็นไอออนของอะตอมที่คล้ายกับไฮโดรเจน
•การเกิดสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอะตอมไฮโดรเจน
•การศึกษาสเปกตรัมของธาตุ
•การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
•รังสีเอกซ์
•ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
•ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
•สมมติฐานของเดอบรอยล์
•สรุปแนวคิดของคลื่นและอนุภาค
•กลศาสตร์ควอนตัม
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”]
[divider type=”filled” color=”red”]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

[/fusion_title]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter