อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ 2017-09-18T14:16:02+00:00

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ พื้นฐานคณิตศาสตร์

พื้นฐานคณิตศาสตร์

ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาหากฎต่าง ๆ เพื่อ อธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ จากการสังเกตและรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ จากการวัดปริมาณกายภาพด้วยเครื่องมือโดยตรง หรือทางอ้อม ปริมาณที่วัดได้ประกอบด้วยค่าที่เป็นตัวเลขและ หน่วยในระบบเอสไอ อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชา ฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยใน ระบบเอสไอ

ในบทพื้นฐานฟิสิกส์มีเนื้อหาต่างๆ ที่ต้องทราบดังนี้

วิธีดาวน์โหลดชีต
• สูตรคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
• ความหมายของวิชาฟิสิกส์
• Prefix
• หน่วยวัดและการแปลงหน่วย
• การอ่านค่าเวอร์เนียร์
• เลขนัยสำคัญ
• ความไม่แน่นอนของการวัด
• กราฟพื้นฐาน
• ปริมาณทางฟิสิกส์
• เวคเตอร์

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter