อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ปรากฏการณ์คลื่น 2017-09-18T14:09:46+00:00

ปรากฏการณ์คลื่น

ปรากฏการณ์คลื่น

ปรากฏการณ์คลื่น

ปรากฏการณ์คลื่น
•ประเภทของคลื่น
••คลื่นกล
••คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
••คลื่นตามขวาง
••••คลื่นตามยาว
••••คลื่นดล
••••คลื่นต่อเนื่อง
•ส่วนประกอบของคลื่น
•เฟส
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”][divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter