อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
ความร้อน แก๊ส และทฤษฎีจลน์ 2017-09-18T14:16:06+00:00

ความร้อน แก๊ส และทฤษฎีจลน์

ความร้อน แก๊ส และทฤษฎีจลน์

ความร้อน แก๊ส และทฤษฎีจลน์

ความร้อน แก๊ส และทฤษฎีจลน์
•ความร้อน
•ความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ/สถานะ
•การให้ความร้อนสารบริสุทธิ์
•สมดุลความร้อน
•แก๊สและทฤษฎีจลน์
•กฎของแก๊ส
•ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
•แก๊สผสม
กฎเทอร์โมไดนามิกส์ข้อที่ 1
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”]
[divider type=”filled” color=”red”]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter