อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง
คลื่นเสียง 2017-09-18T14:09:40+00:00

คลื่นเสียง

คลื่นเสียง

คลื่นเสียง

คลื่นเสียง
•อัตราเร็วเสียง
•กฎการสะท้อน
•การหักเหของเสียง
•กฎของสเนลล์
•มุมวิกฤติ
•การแทรกสอดของเสียง
•การหาจำนวนแนว Antinode, Node
•การสั่นพ้องของเสียง (Resonance)
•คลื่นนิ่ง
•การสั่นพ้องของท่อปลายปิด
•การสั่นพ้องของท่อปลายเปิด
•บีตส์ (Beats)
•ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect)
•คลื่นกระแทก (Shock Wave)
•ความเข้มเสียง (Intensity)
•ระดับความเข้ม (Intensity Level)
•แบบฝึกหัดท้ายบท และตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบต่างๆ
• เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ รวมถึงเทคนิคลัดต่างๆ  

[divider type=”filled” color=”red” ]
[divider type=”filled” color=”red” width=”0%”][divider type=”filled” color=”red” ]

Download หนังสือฟิสิกส์ เล่มไหนคลิ๊กเลย

มโหสถ

มโหสถ

Facebook

Twitter