HOME

พระราชกรณียกิจ
x3
_01-พระคาถาหลวงพ่อโอภาสี
พระคาถาหลวงพ่อโอภาสี-01
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram

 

พื้นฐานคณิตศาสตร์
พื้นฐานคณิตศาสตร์
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

งานและพลังงาน
งานและพลังงาน

โมเมนตัมและการชน
โมเมนตัมและการชน

โปรเจคไทล์
โปรเจคไทล์
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก
สมดุลกล
สมดุลกล
ความน่าสนใจของวิชา ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6

             ส่วนมากเราศึกษาวิชา ฟิสิกส์ ม.4 5 6 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ บางที่อาจค้นพบสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า เร็วกว่าหรือช้ากว่า อ่อนแอกว่าหรือแข็งแรงกว่า แต่น้อยคน-น้อยคนเหลือเกิน-ที่ศึกษาฟิสิกส์เพราะเห็นว่าฟิสิกส์มีสิ่งที่น่าพิศวง ประหลาด อัศจรรย์ใจ งงงวย ไม่ใช่อยากจะรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นทำงานหรือดำเนินไปได้อย่างไร แต่อยากรู้ว่าทำไมจึงทำงานหรือดำเนินการได้ มีอะไรอยู่ลึก ๆ ที่ก้นบึ้งของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น สรุปฟิสิกส์สำหรับสอบเข้ามหาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปี 2559 โดยแยกเป็นบทๆ ตามเรื่องต่างๆ เพื่อฝึกความชำนาญ และสามารถมองเห็นแนวข้อสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

       ฟิสิกส์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาการที่เก่าแก่ที่สุดอาจจะเป็นที่เก่าแก่ที่สุดโดยรวมของดาราศาสตร์ กว่าสองพันปีที่แล้วฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาธรรมชาติพร้อมกับเคมีชีววิทยาและสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ แต่ในช่วงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติโผล่ออกโปรแกรมการวิจัยเป็นเอกลักษณ์ในสิทธิของตนเอง ฟิสิกส์ตัดกับสาขาวิชาจำนวนมากของการวิจัยเช่นชีวฟิสิกส์และเคมีควอนตัมและขอบเขตของฟิสิกส์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างเหนียวแน่น ความคิดใหม่ในฟิสิกส์มักจะอธิบายกลไกพื้นฐานของศาสตร์อื่น ๆ ในขณะที่เปิดลู่ทางใหม่ของการวิจัยในพื้นที่เช่นคณิตศาสตร์และปรัชญา ฟิสิกส์ยังทำให้ผลงานที่สำคัญผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นทฤษฎี ตัวอย่างเช่นความก้าวหน้าในความเข้าใจของแม่เหล็กไฟฟ้าหรือฟิสิกส์นิวเคลียร์นำโดยตรงไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมสมัยใหม่เช่นโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ภายในประเทศและอาวุธนิวเคลียร์ ก้าวหน้าในอุณหพลศาสตร์นำไปสู่การ การพัฒนาของอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าในกลศาสตร์แรงบันดาลใจในการพัฒนาของแคลคูลัส ฟิสิกส์กลายเป็นวิทยาศาสตร์แยกต่างหากเมื่อก่อนสมัยยุโรปใช้วิธีการทดลองและเชิงปริมาณเพื่อค้นพบสิ่งที่ได้รับการพิจารณาในขณะนี้จะเป็นกฎหมายของฟิสิกส์

              การพัฒนาที่สำคัญในช่วงนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบการเสแสร้งของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีรูปแบบโคเปอร์นิคัดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของกฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายของดาวเคราะห์กำหนดโดยฮันเนสเคปเลอร์ระหว่าง 1609 และ 1619 ที่เป็นผู้บุกเบิกการทำงานในกล้องโทรทรรศน์และดาราศาสตร์โดยกาลิเลโอกาลิเลอีใน ที่ 16 และศตวรรษที่ 17 และการค้นพบ Isaac Newton และการรวมกันของกฎหมายของการเคลื่อนไหวและแรงโน้มถ่วงสากลที่จะมาแบกชื่อของเขา นิวตันยังได้พัฒนาแคลคูลัส การศึกษาทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้วิธีการทางคณิตศาสตร์ใหม่สำหรับการแก้ปัญหาทางกายภาพ

ปรากฏการณ์คลื่น
ปรากฏการณ์คลื่น
คลื่นเสียง
คลื่นเสียง
คลื่นแสง
คลื่นแสง

          การค้นพบของกฎหมายใหม่ในอุณหพลศาสตร์เคมีและ electromagnetics ผลมาจากความพยายามในการวิจัยมากขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น กฎหมายประกอบฟิสิกส์คลาสสิกยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายมากสำหรับวัตถุบนเครื่องชั่งน้ำหนักทุกวันเดินทางด้วยความเร็วที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เนื่องจากพวกเขาให้ใกล้เคียงมากในสถานการณ์เช่นนี้และทฤษฎีเช่นกลศาสตร์ควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพลดความซับซ้อนเทียบเท่าคลาสสิกของพวกเขาที่ดังกล่าว ตาชั่ง อย่างไรก็ตามความไม่ถูกต้องในกลศาสตร์คลาสสิกสำหรับวัตถุขนาดเล็กมากและความเร็วที่สูงมากจะนำไปสู่การพัฒนาของฟิสิกส์สมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20

ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้าแม่เหล็ก
ไฟฟ้าแม่เหล็ก

         ฟิสิกส์ยุคใหม่เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กับการทำงานของมักซ์พลังค์ในทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎี Albert Einstein ของสัมพัทธภาพ ทั้งสองทฤษฎีเหล่านี้มาเกี่ยวเนื่องจากความไม่ถูกต้องในกลศาสตร์คลาสสิกในบางสถานการณ์ กลศาสตร์คลาสสิกที่คาดการณ์ความเร็วที่แตกต่างของแสงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความเร็วคงที่คาดการณ์โดยสมการแมกซ์เวลของแม่เหล็กไฟฟ้า; ความแตกต่างนี้ได้รับการแก้ไขโดยทฤษฎีของ Einstein สัมพัทธภาพพิเศษซึ่งแทนที่กลศาสตร์คลาสสิกสำหรับร่างกายที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและได้รับอนุญาตให้ความเร็วคงที่ของแสง รังสีตัวดำที่จัดไว้ให้เป็นปัญหาสำหรับฟิสิกส์คลาสสิกซึ่งได้รับการแก้ไขเมื่อ Planck เสนอว่าการกระตุ้นของ oscillators วัสดุที่เป็นไปได้เฉพาะในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่องสัดส่วนกับความถี่ของพวกเขาอีก; นี้พร้อมกับผลตาแมวและทฤษฎีที่สมบูรณ์ทำนายระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องของออร์บิทัอิเล็กตรอนนำไปสู่ทฤษฎีของกลศาสตร์ควอนตัเอามาจากฟิสิกส์คลาสสิกที่เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็กมาก

สมบัติสาร

         กลศาสตร์ควอนตัจะมาเป็นหัวหอกแวร์เนอร์ไฮเซนเบิร์ก, เออร์วินSchrödingerและพอลแรค จากการทำงานในช่วงต้นนี้และทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง, รุ่นมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคที่ได้มา ต่อไปนี้การค้นพบอนุภาคที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับฮิกส์ boson ที่ CERN ในปี 2012 อนุภาคพื้นฐานที่คาดการณ์โดยรุ่นมาตรฐานและไม่มีคนอื่น ๆ ปรากฏอยู่; แต่ฟิสิกส์เกินกว่ารุ่นมาตรฐานทฤษฎีเช่น supersymmetry เป็นพื้นที่ใช้งานของการวิจัย พื้นที่ของคณิตศาสตร์ในทั่วไปมีความสำคัญกับข้อมูลนี้เช่นการศึกษาของความน่าจะเป็น

ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์

หนทางที่ดีทำอย่างไร

           ผู้สอนเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดในการเรียนวิชาฟิสิกส์ คือ ไม่เพียงแต่อ่านหรือศึกษาเท่านั้น แต่ให้อ่านคำถามแล้วหยุดเพื่อคิดคำนึงถึงคำถามนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง บางคำถามคิดในใจออก อาจคิดไม่เหมือนกันก็ได้ จดไว้เป็นความพึงใจของตนเอง ต่อมานำออกเผยแพร่ ทำให้ผู้อื่นคิดสนุกไปด้วย ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ เช่น การเคลื่อนที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของคนเดิน นกบิน รถยนต์แล่น และใบไม้ร่วง เป็นต้น เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่เหล่านั้นแล้ว จะพบว่า มีส่วนใหญ่ลักษณะซับซ้อน เช่น มีทั้งเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นโค้งวกวน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจการเคลื่อนที่ เราจะเริ่มศึกษาจากการเคลื่อนที่เฉพาะในแนวเส้นตรงก่อน แล้วจึงจะขยายความเข้าใจกับการเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ หรือในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ใช้ทฤษฎีลึกซึ้งแต่อย่างไร ผู้สอนต้องการให้ เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ในการเรียนสำหรับเสริมความเข้าใจ เสริมความนึกคิดเชิงฟิสิกส์ หากฉงนก็สามารถตรวจสอบตามทฤษฎีเบื้องต้นได้ คำถามส่วนใหญ่นึกวาดภาพในใจจะมองออกบอกได้ ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณตามทฤษฎี ฝึกบ่อย ๆ จะคิดได้เร็ว คิดได้ไว ไม่ผิดพลาด ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เขียนใช้ภาษาง่าย ๆ ใช้รูปประกอบ เป็นเรื่องสั้น จบในตัวเอง สามารถเริ่มต้นอ่านเรื่องใดก่อนหลังได้ มีบางเรื่องที่เห็นว่าควรทราบ, โมเมนตัมของนักวิ่ง-นักว่ายน้ำ ของรางโค้ง, ลูกรอกที่แกนหมุนไม่อยู่ตรงกลางมีประโยชน์มากกับการยิงธนู, ไต้ฝุ่น, สนุกเกอร์, อัตราเร็วไม่ใช่พลังงาน, เลี้ยวเร็ว เป็นต้น

การเรียนในยุคไอที

             ฟิสิกส์เสริมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป รู้จักคิดคำนึงเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันในเชิงสร้างสรรค์ มองให้ลึกซึ้ง มองให้ออก บอกให้ได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนต้องการเน้นให้เห็นว่า “ฟิสิกส์” ไม่ได้ยากอย่างที่คนทั่วไปคิด ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากคิดอยากทำเพิ่มขึ้น ๆ – เรียนฟิสิกส์อย่างไรให้สนุก เรียนฟิสิกส์ไปทำไม ฟิสิกส์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากมาย ไม่แพ้คณิตศาสตร์ สมดังที่มีผู้กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาของฟิสิกส์ ม.4-ม.6 และในระดับมหาวิทยาลัย

เรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 อย่างไรจึงจะเข้าใจ

         มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาในการเรียนวิชาฟิสิกส์ บางคนเรียนเข้าใจแต่ทำการบ้านไม่ได้บางคนสนใจแต่เรียนเท่าใดก็ไม่รู้เรื่องเพราะวิชาฟิสิกส์ประกอบด้วยกฎเกณฑ์อันเป็นผลจากการทดลองเกี่ยวเนื่องกัน การเรียนให้ได้ผลดี นักเรียนต้องหมั่นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงจะสามารถพิชิตข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้สอนจึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ แห่งนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาสรุป-สูตร-นิยามต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้งตรงกับที่เคยเรียนมาแล้ว จำเป็นกฎให้ได้อย่างแม่นย่ำ

ขั้นที่ 2 ทำแบบฝึกหัดจากแบบเรียนด้วยตนเอง ข้อใดทำไม่ได้ค่อยศึกษาจากเฉลยอย่างจริงจัง โดยเริ่มพิจารณาจากหลักคิดก่อน

ขั้นที่ 3 ทำแบบทดสอบพื้นฐานอันประกอบด้วยโจทย์วัดความเข้าใจ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องทำให้ได้ภายในเวลาอันจำกัด ถ้ายังทำได้ให้กลับไปเริ่มขั้นที่ 1, 2 อีกครั้ง

ขั้นที่ 4 โจทย์ยากเป็นแบบฝึกหัดที่เก็งแนวข้อสอบไล่ และข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ขอให้ศึกษาโดยละเอียด

      เว็บไซต์แห่งนี้คงให้ประโยชน์แก่นักเรียน และผู้สนใจมากพอสมควร พร้อมกันนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนจงประสบผลสำเร็จในการสอบทั้งปวงได้ตามต้องการ หากมีข้อบกพร่องต้องขออภัย และยินดีรับฟังความคิดเห็นทั้งมวล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Ref:

Image Processing
อบรม-wordpress